தேவாலயத்தில் நோன்பு துறப்பு

தேவாலயத்தில் நோன்பு துறப்பு

Coverage of our Community Iftar event in co-operation with The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Some 500 guests comprising of various leaders of faith, community leaders and diplomats attended the event.

Click here to read more on the coverage by Tamil Murasu

தேவாலயத்தில் நோன்பு துறப்பு